Doelstelling en actueel beleidsplan


De Slinger Hengelo is een netwerk van bedrijven dat zich inzet voor de samenleving.

De Slinger Hengelo heeft als doel:
“De maatschappelijke betrokkenheid (MBO) van het bedrijfsleven te stimuleren. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen willen wij initiatieven en activiteiten ondersteunen die de onderlinge samenhang in de maatschappij verbeteren. De Slinger Hengelo biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke betrokkenheid.”

Toegankelijkheid vergroten
Sociale organisaties kunnen De Slinger Hengelo gebruiken om beter toegankelijk te worden voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet elke buurtorganisatie, speeltuinvereniging, kinderboerderij, voetbalclub en  vrijwilligersorganisatie met ideeën weten, dat via De Slinger Hengelo ondersteuning geboden kan worden bij de uitvoering van hun initiatief. De ondersteuning van De Slinger maakt dat de vraag van sociale organisaties aansluit bij het aanbod van bedrijven. De Slinger denkt mee en verbindt.

Virtueel internet platform
De Slinger Hengelo fungeert als symbool van en virtueel internet platform voor mensen en organisaties, die een positieve ontwikkeling willen stimuleren door een grotere betrokkenheid van de burger.

Bemiddeling en ondersteuning
De Slinger Hengelo onderneemt in principe zelf geen inhoudelijke projecten, maar ondersteunt die van haar partners door de publieke aandacht hiervoor te vergroten en deze te faciliteren met kennis en menskracht. Ook helpt De Slinger Hengelo bij het zoeken van financiering van projecten en activiteiten. De Slinger is zelf geen evenementenbureau.

Onafhankelijke positie
De Slinger Hengelo is volstrekt a-politiek en neutraal. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse en politieke en religieuze overtuiging.
De Slinger Hengelo is een lokale organisatie.

Merk ‘De Slinger’
De Slinger Hengelo heeft reeds bewezen voor bedrijven een waardevolle aanvulling te zijn op het gebied van MBO. Door bedrijven te ‘belonen’ die hierin hun verantwoordelijkheid nemen, wil De Slinger Hengelo zich inzetten het begrip ‘De Slinger’ meer waarde te geven. Bedrijven met een logo van De Slinger op hun website zullen een voorsprong hebben op bedrijven die dat niet hebben. Hiermee wil De Slinger een antwoord geven op de vraag van bedrijven om het maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken.

 
Agenda van de toekomst 2017-2022