EntreeMakers


Project EntreeMakers

Inleiding
In Hengelo zijn er circa 600 jongeren t/m 27 jaar die in een kwetsbare positie zitten en hulp nodig hebben. Via de gemeente krijgen we dit jaar 10 tot 15 van deze jongeren in beeld, die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een werkplek om een positief levensperspectief op te bouwen.
Op verzoek van enkele bedrijven uit ons netwerk gaan we proberen uit deze groep een aantal jongeren toch aan het werk te krijgen. Dit project hebben we de EntreeMakers genoemd en proberen we via ons netwerk bedrijven te vinden, die hieraan mee willen werken.

Project
In dit project werken we samen met de Gemeente Hengelo, de bedrijven Visschedijk Facilitair en Davinci Academie en halen we alles uit de kast om deze jongeren een kans te geven. Ons project is er op gericht om de meewerkende bedrijven zoveel mogelijk te “ontzorgen” bij hun inspanningen rond deze jongeren.
Vanuit de gemeente zullen de betreffende jongeren begeleid worden en zal er vanuit De Slinger een coördinator de bedrijven terzijde staan.
Tevens vindt er een goede afstemming plaats met het Werkplein en met andere initiatieven op dit gebied.

Motivatie om mee te doen aan Entreemakers voor de bedrijven
Waarom zou een Hengelo’s bedrijf mee gaan doen met het project Entreemakers?

Er zijn een aantal hoofdredenen om mee te doen:

In Nederland is met elkaar afgesproken dat de bedrijven zich gaan inspannen om voor 2026 tenminste 100.000 mensen met een arbeidsbeperking/grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Dit sociaal akkoord is afgesproken tussen alle werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Deze afspraak is tot stand gekomen omdat bedrijven en vakbonden deze inspanning echt willen waarmaken . Anders was er een wettelijke verplichting gekomen dat elk bedrijf met meer dan 25 werknemers 5% medewerkers met een arbeidsbeperking/grote afstand moet hebben. Meedoen met Entreemakers geeft dus deels invulling aan deze vrijwillige inspanning door het bedrijfsleven.

Bedrijven kunnen soms echt wat betekenen voor de moeilijkste groep jongeren. We weten dat 15% van de jongeren zich in kwetsbare positie bevindt. Zij hebben meer steun nodig bij de overgang van jeugd naar volwassenheid en deze groep loopt juist een groot risico om (verder) af te glijden. In Hengelo zijn er circa 600 jongeren t/m 27 jaar die dat risico lopen. Elke jongere uit die doelgroep die via werk en scholing een positief perspectief kan opbouwen, is een enorme maatschappelijke winst voor die jongere zelf maar ook voor Hengelo en de samenleving als geheel. Soms kan juist een passend bedrijf de noodzakelijke stap zijn voor een jongere.

Een bedrijf heeft er steeds meer belang bij om te presteren op het gebied van “maatschappelijk betrokken ondernemen”. Bij aanbestedingen door de overheid of semi-overheden is steeds vaker sprake van “social return on investment”. Een bedrijf dient dan aan te tonen dat ze actief is op het sociale vlak, bijv. in de vorm van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meedoen aan de Entreemakers kan de concurrentiepositie van het bedrijf versterken.

De ervaring leert dat werknemers van een bedrijf, ook de jongere garde, zich positief betrokken voelt bij het eigen bedrijf als er daadwerkelijk sprake is van een “sociale inzet” door het bedrijf. Veel werknemers hebben de behoefte aan een zekere “sociale trots” op hun bedrijf. Het project Entreemakers kan daar mede voor zorgen.

Overzicht van bedrijven, die hun deur reeds geopend hebben voor deze jongeren:
– Visschedijk Facilitair
– DaVinci Academie
– Netgemak Internetburo
– Bouwbedrijf van Tongeren
– Hubo Zuid
– Noaberbouw
– Den Boer Bouwen en Installeren
– Van Marle Drukwerk
– Carintreggeland
– Snelle Handjes

Welke belemmeringen kunnen we vooraf al wegnemen?

  • Er zijn enkele voor de hand liggende bezwaren die deels wel weggenomen kunnen worden:
  • Als de jongere problemen veroorzaakt staat mijn bedrijf er alleen voor! Nee, de Entreemaker Begeleiding en de Entreemaker Bedrijven zijn overdag goed bereikbaar en zijn inzetbaar voor probleemoplossing.
  • Mijn bedrijf loopt veel risco’s i.v.m ziekte, uitkeringen etc! Nee, er komt een startafspraak die de risico’s op directe financiële schade voor het bedrijf uitsluit.
  • Ik moet de betreffende jongere vast aannemen! Nee, er is wel een inspanningsverplichting, maar na de afgesproken plaatsingstijd hebben we overleg over het vervolg; het bedrijf blijft zelf 100% beslissen.
  • Ik krijg veel rompslomp! Nee, wij gaan het bedrijf optimaal ontzorgen.
  • Er zijn zoveel initiatieven, waarom Entreemakers? Wij zorgen voor een transparante en open communicatie met Werkplein, Hartwerk en andere bekende initiatieven.

Meedoen
Wilt u meer informatie en een gesprek over dit project? Neem contact op via entreemakers@deslingerhengelo.nl
Wilt u zich opgeven als bedrijf? Meldt U zich dan aan door onderstaand contactformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen vervolgens contact met u op.
Wilt u liever telefonisch contact? Bel met 074 2490257 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur).

Bekijk hier onze flyer.