Spelregels


Algemene spelregels

 1. Aanmelding: U kunt zich tot uiterlijk 1 week voor de Slingerbeurs aanmelden
 2. Tijd: Er kan op de beursvloer gehandeld worden van 14.30 – 16.00 uur
 3. Parasol matches: Deze dienen ook ingevuld te worden op een matchformulier, zodat De Slinger het overzicht kan behouden over de gemaakte matches
 4. Matches: Ingevulde en ondertekende matchformulieren zijn per direct geldig
 5. Badges: Alle deelnemers zijn geregistreerd. U krijgt bij aankomst op de Slingerbeurs een badge. Alleen personen met een badge kunnen matches maken. Geen badge betekent dus geen match!
 6. Stageplekken: Vragers en aanbieders mogen geen stageplekken vragen of aanbieden
 7. Kopie matchformulier: Na de Slingerbeurs krijgt u binnen 2 weken per mail een kopie van het matchformulier
 8. Donaties: Er mag GEEN financiële bijdrage gevraagd of ontvangen worden

Spelregels voor vragers (maatschappelijk organisaties)

 1. Locatie: Uw organisatie dient gehuisvest te zijn in de gemeente Hengelo en dient zich te richten op de inwoners van de gemeente Hengelo
 2. Deelname: De Slinger beoordeelt of de maatschappelijke organisatie kan deelnemen aan De Slingerbeurs
 3. Formulering vraag: De Slinger beoordeelt of de formulering van de vraag concreet, duidelijke en allesomvattend is
 4. Matches:  U mag maximaal 5 matches maken.
 5. Contact aanbieder: U dient voor 1 mei 2018 contact op te nemen met de aanbieder omtrent de gemaakte match. Werkelijke uitvoering van de match kan gedurende het jaar plaatsvinden

Spelregels voor aanbieders (bedrijven)

 1. Deelname beurs: De Slinger beoordeelt of uw bedrijf kan deelnemen aan de Slingerbeurs
 2. Aanmeldingen: Bedrijven mogen meerdere diensten aanbieden
 3. Formulering aanbod: De Slinger beoordeelt of de formulering van uw aanbod allesomvattend is
 4. Standruimte: Wanneer u zelf aanwezig bent op de beurs, regelt De Slinger voor u een statafel met uw bedrijfsnaam.
 5. Exposure: Het is toegestaan om als bedrijf foldermateriaal mee te nemen, mits dit op de statafel gepresenteerd kan worden
 6. Banner: Het is toegestaan om als bedrijf 1 banner mee te nemen mits deze maximaal 1.50 m. breed is
 7. Aanwezig: Vanaf 14:00 uur kunt u uw toegewezen sta tafel inrichten. De beurs start om 14:30 uur!
 8. NO-show: Als u niet aanwezig bent voor de aanvang de beurs, wordt uw tafel weggehaald.
 9. Match: U bepaalt zelf welke maatschappelijke organisatie het aanbod krijgt