Week van de Dialoog


Basic CMYKnaamloos-32

Op tien november nam De Slinger Hengelo deel aan de Week van de dialoog in Hengelo. Het thema was “aandacht”. De Slinger Hengelo speelde hierop in door “aandacht” te geven aan maatschappelijke organisaties, vooruitkijkend naar de Slingerbeurs 2015.

————————————————————

 

Om het succes van de Slingerbeurs te vergroten wil De Slinger Hengelo de voorbereiding van de beurs anders aanpakken. De vragen van maatschappelijke organisaties moeten in een eerder stadium in kaart gebracht worden. Vervolgens worden deze vragen gebruikt om bedrijven te benaderen. We streven naar een vraaggerichte benadering. De eerste aanzet hebben we gegeven tijdens de week van de dialoog. Als de vragen van maatschappelijke organisaties in een eerder stadium bekend zijn kunnen bedrijven daar op inspelen. Uiteindelijk hebben maatschappelijke organisaties en de Hengelose samenleving daar profijt van!

 

Onderstaande vraag stond centraal;

“Hoe kunnen we als maatschappelijke organisatie onze ambities vertalen naar concrete vragen voor de Slingerbeurs 2015?”

 

 

In de Rabobank hebben we de dialoog gehouden aan 3 tafels. De dialoogleiders waren Frank Kerckhaert, Henny Nijenhuis en Sandra van Zaal, allen bestuursleden van De Slinger Hengelo.

De maatschappelijke organisaties waren goed vertegenwoordigd, sommigen met 1 persoon, anderen met 2 of 3 personen. De volgende organisaties waren vertegenwoordigd:

Avelijn, Sportvereniging H.G.V., Scouting Hasselo, Marabina, Scouting Cunera st. Marcellinus, Wijkcentrum ‘t Lansink, Scouting Beundersveld, De Hartstichting, KBO, Stichting Piet Blom museum, Stichting Vrienden van De Hagen, Meereizen, Stichting Vertellen, Jongerencentrum Cerberus, Cultuurpodium De Houtmaat, Amusing Hengelo en Vrienden van Kamak.

 

Voorafgaande aan de dialoog hield scouting Hasselo een presentatie over hun match met onder andere bouwbedrijf Hegeman.

Voor de pauze stond de vraag centraal wat welke ambitie iedere deelnemer heeft in het kader van de organisatie die ze vertegenwoordigen en welke droom ze hebben. Na de pauze kwam de vraag aan bod hoe je die droom denkt te realiseren en wat De Slinger Hengelo daar in kan betekenen.

Enkele organisaties kwamen met concrete vragen en wensen. Die vragen zijn meegenomen door De Slinger en zullen verder uitgewerkt worden en hopelijk leiden deze wensen tot een match tijdens de Slingerbeurs 2015. De slinger zal met concrete wensen en ambities aan de slag gaan en deze voor de beurs van 2015 bespreken met de bedrijven die op de beurs hun diensten aan willen bieden.

 

De dialoog, georganiseerd door De Slinger Hengelo, is zowel door de deelnemers als door het bestuur en medewerkers van De Slinger als bijzonder positief ervaren. Hopelijk leidt deze dialoog tot nog meer matches tijdens de Slingerbeurs en gedurende het hele jaar.