Wat is de Parasol?

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele personen die zelf niet aanwezig kunnen of willen zijn op de Slingerbeurs, maar wel een aanbod willen doen, kunnen zich aanmelden via de Parasol. Hun aanbod wordt dan opgehangen onder de parasol. Zo kunnen zij toch hun bijdrage leveren aan de Slingerbeurs!

 

U krijgt dan geen statafel.

 

Alle vragers die aanwezig zijn op de beurs kunnen het aanbod onder de parasol ter plekke bekijken en met behulp van een hoekman/vrouw een match maken door samen een matchformulier in te vullen. Daarna wordt het ingevulde matchformulier, samen met het papier waarop het aanbod staat, ingeleverd bij de notaris in de rekenkamer.

 

Zowel vrager als aanbieder krijgen enkele weken na afloop van de Slingerbeurs een kopie van de gemaakte matches per mail toegestuurd. Het is de bedoeling dat de vrager voor 1 mei contact opneemt met de aanbieder om de match in gang te zetten.

 

Aanmelden voor de parasol