Slingerjaarprijs

Elk jaar wordt een afgeronde match gekozen tot match van het jaar.

De Slingerjaarprijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 500,= voor de winnende Maatschappelijke Organisatie en een trofee voor het winnende bedrijf.

Een afgeronde match die wordt gemeld bij De Slinger, inclusief een korte omschrijving en een foto, maakt kans op de Slingerjaarprijs.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst die door De Slinger wordt georganiseerd.

Vaststellen nominaties voor de Slingerjaarprijs

Alle afgeronde matches die worden gerapporteerd bij De Slinger worden op onze website geplaatst.

Medio december maakt het Slingerteam hieruit een selectie van circa 10 matches die mee gaan dingen voor de Slingerjaarprijs. De genomineerden worden bekend gemaakt op onze website.

Stemprocedure voor de Slingerjaarprijs

In december wordt een poll op de site van De Slinger gepubliceerd. Iedereen kan tot half januari stemmen op de match van haar/zijn voorkeur. De stemming is online te volgen op de site.

Als de stemming voor iedereen gesloten is, krijgen alle genomineerden het verzoek om per email het verzoek hun eigen top 3 door te geven. Heeft een match meerdere Aanbieders dan worden hun stemmen samengevoegd en herleid tot één top 3.
Voorbeeld: Match 1 heeft Vrager V1 en Aanbieder A1. Match 2 heeft Vrager V2 en Aanbieders A2a, A2b en A2c.
De toppen 3 die doorgegeven worden door Vrager V1, Aanbieder A1 en Vrager V2 worden als zodanig meegenomen in de telling.
De toppen 3 van de Aanbieders A2a, A2b en A2c worden herleid tot 1 top 3, die even zwaar meeweegt als de toppen 3 van Vrager V1, Aanbieder A1 en Vrager V2.

De uitslag van de poll en de keuze van de genomineerden tellen voor de einduitslag even zwaar mee.