Eenzaamheid en bedrijven
Het nationale actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid (Ministerie VWS) is bedoeld om de toenemende eenzaamheid in Nederland te doorbreken. Van gemeenten wordt gevraagd lokale coalities te sluiten met zorg- en welzijnsorganisaties maar vooral ook met het bedrijfsleven in het kader van de aanpak tegen eenzaamheid.

De gemeente heeft de Slinger gevraagd om hun bedrijven netwerk hiervoor in te schakelen. Gemeente Hengelo en De Slinger gaan samen aan de slag om een beroep te doen op de kracht van ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering eenzaamheid concreet en actief willen verminderen.

 

Webinar Eenzaamheid en bedrijven

Verslag 17 november 2020

Presentatie Eric Schoenmakers

 

Websites

Gemeente Hengelo (Eenzaamheid is iets om te delen)

Een tegen eenzaamheid

Aanpak eenzaamheid

Movisie

Arbo unie (Eenzaamheid op het werk te lijf)

Eenzaamheid Informatie Centrum

De coronakrant

 

Artikelen

interview Eric Schoenmakers

Voor werkgevers en werknemers is eenzaamheid door corona een heel actueel thema geworden.

In diverse media staan artikelen over eenzaamheid en werknemers.
FD 

NU.nl 

De Groene

Het goede leven