Aanmelden voor de Slingerbeurs

bedrijf / organisatie *
voor- en achternaam *
e-mailadres *
telefoon *
type beursitem *

naam / titel beursitem *

Vermeld hieronder zoveel mogelijk details over het beursitem, zoals

- waar - denk aan binnen, buiten, locatie

- wanneer – op een vast tijdstip, of in een bepaalde periode, geldigheid aanbod

- hoeveel, hoe groot – aantal mensen, aantal goederen, afmetingen

Bij aanbod aub ook het aantal uren en de economische waarde vermelden. Deze informatie wordt alleen intern door De Slinger gebruikt en wordt niet op de website geplaatst.

Eventuele foto's van het item kunnen gemaild worden naar info@slingerbeurs.nl.

gedetailleerde omschrijving van het beursitem *
* verplicht