Vraag en aanbod aanmelden

Vraag en aanbod kan vooraf aan de Slingerdag aangemeld worden op online platform www.slingerbeurs.nl. Hiervoor is een account nodig. Meer informatie over het platform vindt u in het menu Zo werkt het.

Omschrijf uw vraag en aanbod zo concreet mogelijk. De advertentie wordt door het Slingerbeursteam op het platform geplaatst als de informatie compleet is.

 

Online matchen

Aanbieders met interesse in vragen en Vragers met interesse in aanbod kunnen dit via www.slingerbeurs.nl aan het Slingerbeursteam kenbaar maken. Na goedkeuring van de aanbieder brengt het Slingerbeursteam beide partijen met elkaar in contact.

 

Matchen op de beursvloer

Tijdens de Slingerdag ontmoeten Vragers en Aanbieders elkaar in levenden lijve en kunnen dan afspraken maken over een match.

Aanbieders krijgen op de Beursvloer een statafel tot hun beschikking met vermelding van de bedrijfsnaam. Het initiatief voor het zoeken en onderhandelen van een gepast aanbod ligt bij de vragers. Bij meerdere vragers voor een aanbod, beslist de aanbieder wie het aanbod krijgt. Dit besluit kan op de dag zelf of tot enkele dagen na de Slingerdag aan het Slingerbeursteam doorgegeven worden.

 

Match registreren

Wanneer de match wordt gemaakt op www.slingerbeurs.nl dan registreert het Slingerbeursteam deze ook op dit online platform.

Wanneer de match gemaakt wordt op de Beursvloer tijdens de Slingerdag, dan kunt u voor registratie ter plekke terecht bij de Matchadviseurs van het Slingerbeursteam.

 

Vragen over de procedures/processen

Doet u voor het eerst mee aan de Slingerdag of heeft u behoefte aan uitleg over de Beursvloer, neem dan contact op via slingerbeurs@deslingerhengelo.nl.

We zijn telefonisch bereikbaar op dinsdagen en donderdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 06-44595522.