We kijken met veel plezier terug op de Slingerdag. Dank gaat uit naar alle deelnemers!
Trots op de verbindingen die zijn ontstaan en het enthousiasme van iedereen.
Een uitgebreider verslag met foto's lees je onder het kopje Slingerdag 2022.