Eenzaamheid in bedrijven

Het nationale actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid (Ministerie VWS) is bedoeld om de toenemende eenzaamheid in Nederland te doorbreken. De gemeente Hengelo heeft De Slinger gevraagd om een bijdrage te leveren aan het project Hengelo, één tegen eenzaamheid; Eenzaamheid is iets om te delen.

Door inschakeling van ons netwerk van maatschappelijk betrokken bedrijven zou de bijdrage die het bedrijfsleven in Hengelo kan leveren aan het verminderen van eenzaamheid, beter in beeld kunnen komen.

We hebben wel voor een specifieke invalshoek gekozen, namelijk door in gesprek te gaan met ondernemers en werknemers over mogelijke eenzaamheidsgevoelens onder het personeel van hun eigen bedrijf. Eenzaamheid is een probleem voor ruim 40% van de bevolking, en ook voor ongeveer 40% van de werkende bevolking. Wie zich realiseert dat eenzaamheid niet alleen een persoonlijk probleem is, maar dat het totale functioneren, (creativiteit, samenwerken, plannen, beslissen) onder druk staat als gevolg van eenzaamheid, begrijpt dat het zinvol is er ook binnen bedrijven en organisaties wat aan te doen. De vraag is natuurlijk wat je zou kunnen doen, als werkgever, als HR professional, of als collega.


Wij hebben ons, met betrokkenen uit het Slingernetwerk, ingezet om het thema Eenzaamheid in bedrijven bespreekbaar te maken en de bewustwording daarvan binnen bedrijven te stimuleren.
In 2020 en 2021 heeft De Slinger 2 webinars en 3 podcasts gerealiseerd met vertegenwoordigers van diverse bedrijven om de bewustwording binnen bedrijven op gang te brengen. Een Infographic volgt in voorjaar 2022.

Verder hebben we relevante achtergrondinformatie en websites op 1 plek op onze website geplaatst.