Eind 2016 hebben we samen met al onze partners een ontbijtsessie georganiseerd. Vanuit de uitdagende stelling: ‘De Slinger, hét makelaarskantoor voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen’ zijn een aantal thema’s besproken. We wilden duidelijk krijgen hoe De Slinger in de toekomst bij zou kunnen dragen aan het versterken van de Hengelose samenleving.
Hieruit is de Agenda van de Toekomst ontstaan, waar het Slingerteam en het bestuur vervolgens hard aan gewerkt hebben. Zij hebben gekozen voor de vier programmalijnen EntreeMakers, Slingermarkt, MatchMakers en de al bestaande Slingerbeurs.
In samenspraak met de Hengelose samenleving zijn de eerste aanzetten gegeven om deze programmalijnen verder vormgegeven en inhoudelijk te versterken. Hieruit is vervolgens het Actieplan 2020-2024, Stichting Slinger Hengelo op weg naar 2024 tot stand gekomen.

We willen in gesprek blijven en zo doorgaan Hengelo sterker te maken. Eind 2020 gaan we hierover weer in gesprek met al onze partners.

Partners die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het Actieplan 2020-2024
Wijkracht, Gemeente Hengelo, Carintreggeland, Lokaal Fonds Hengelo, Rabobank Centraal Twente, De Lijn Design & Reclame , Bibliotheek Hengelo, LEDLicht, Suwijn Notarissen, Janssen de Jong Bouw BV, Siemens, Brok Interieur, Wolff Connect, Xpertise Wonen, Donkergroen, ZGT Twente, IM Projecten, ROC van Twente, Welbions, Rotary Hengelo, Willem Willink Stichting, Pagelink, De Key Secretariële Diensten, en Jonkman Coating.