De Slinger Hengelo blijft zich ontwikkelen door steeds alert te zijn op nieuwe mogelijkheden om de kerntaken van de Slinger vorm te geven.
De belangrijkste taak van de Slinger is de makelaarsrol. De Slinger zorgt steeds voor verbinding tussen 2 of meerdere partijen; de uitvoerdersrol van de match blijft bij die samenwerkende partijen.

Naar aanleiding van de bevindingen van het partnerontbijt op 30 november 2016 is er een
agenda opgesteld.

Agenda van de toekomst: 2017 - 2022